Å  leve i dette vakre, selvorganiserende univers - å delta i livets dans med sanser for å oppfatte det, lunger som puster det, organer som trekker næring fra det - er et under ord ikke kan beskrive. -Joanna Macy

Joanna Macy

Grunnlegger, WTR

Martin Reinholtz

Fasilitator, Norge

 

Hva Folk sir

Bare det å være til stede og oppmerksom med en gruppe mennesker som er dedikert til dette arbeidet, er inspirerende og oppbyggende for meg. Forbindelsen min med verdenen ( den indre og ytre) føles dypere….

 

—  Raven Gray, Co- Founder of Transition US