Å  leve i dette vakre, selvorganiserende univers - å delta i livets dans med sanser for å oppfatte det, lunger som puster det, organer som trekker næring fra det - er et under ord ikke kan beskrive. -Joanna Macy PhD

Bøker om sosiale og økologiske endringer uglemmer for ofte  en viktig komponent: hvordan endrer vi oss slik at vi er sterke nok til å bidra fullt ut til dette store skiftet? Aktivt håp fyller dette gapet vakkert og guider leserne på en reise med takknemlighet, sorg, sammenkobling og til slutt transformasjon. ”

 

"Bare det å være til stede og oppmerksom med en gruppe mennesker som er dedikert til dette "arbeide", er inspirerende og gjenopprettende for meg. Forbindelsen min med verdenen

(den indre og ytre) føles dypere…."

—  Raven Gray, medstifter Transition US 

—  Naomi Klein, Forfatter, "This changes everything" om boken "Active Hope"

"The Work That Reconnects er et av de sterkeste verktøyene for personlig transformasjon, empowerment og skapelse av aktive endringsagenter."

 

—  Daniel Christian Wahl, Author, Forfatter, Designing Regenerative Cultures

"Det gir meg stor glede å uttrykke min beundring for slikt arbeid og oppmuntre leserne ikke bare til å gi sin utmerkelse, men å handle etter det til fordel for alle levende vesener og denne jorden som er vårt eneste hjem"

 

—  Hans hellighet Tenzin Gyatso, d. 14. Dalai Lama av Tibet. Om arbeidsboken til The Work that Reconnects.

"The Work That Reconnects" er utviklet med følgende hensikt:

  • Å gi mennesker muligheten til å oppleve og dele med andre sine inderste reaksjoner på verdens nåværende tilstand

  • å gjenskape deltakernes smerte for verdens befattning som et bevis på deres sammenkobling til livets nett, og derav dra kraft til å ta del i helbredelsen

  • å gi mennesker innsyn i konsepter - fra systemvitenskap, dyp økologi og Dharma - som belyser denne kraft, sammen med øvelser som avslører dens delaktighet i deres egne liv

  • å tilby metoder så mennesker kan oppleve sin gjensidige avhengighet av, sitt ansvar overfor, og inspirasjonen de kan hente fra tidligere og fremtidige generasjoner, og de andre livsformene vi deler planeten med

  • å gjøre mennesker i stand til å omfavne muligheten og behovet for radikale sosiale og kulturelle forandringer mot et livsbekreftende samfunn som en utfordring som de fullt ut er i stand til å møte på forskjellige måter, og som et privilegium de kan glede seg til

  • å gjøre det mulig for mennesker å støtte hverandre i å avklare deres intensjon og bekrefte deres forpliktelse til helbredelsen av verdenen.