The Work That Reconnects

(Aktivt Håp)

Workshop

1377975.png

(6 til 20 deltakere, en eller to dager)

THE WORK THAT RECONNECTS ER EN FORM FOR GRUPPERARBEID SOM ER DESIGNET FOR Å FOSTRE LYST OG EVNE TIL Å TA DEL I HELBREDELSEN AV VÅR VERDEN.

Siden oppstarten på slutten av 1970-tallet har det hjulpet utallige tusenvis av mennesker rundt om i verden med å finne solidaritet og mot til å handle til tross for raskt forverrede sosiale og økologiske forhold.

 

Dette arbeidet er også kjent som Deep Ecology Work (som i Tyskland, Russland, Ukraina og Kasakhstan), Active Hope (som i Japan) og Despair and Empowerment Work (som det ble kjent i de første årene).

 

Dette arbeidet kan gjøres alene og har beriket mange individuelle liv, men er designet for grupper. Effekten er dypere og mer varig når den oppleves interaktivt med andre, for dens tilnærming er improviserende og virkningen er synergistisk.

Workshops har variert i lengde fra en kveld til en full månesyklus.

Fra den første offentlige workshop i 1978 har det vært målet med arbeidet, å hjelpe folk til å stole på deres rå erfaring og gi stemme til det de ser og føler som skjer med deres verden. De interaktive øvelsene involverer ofte rollespill og et skifte i antatt identitet; Arbeidet tar sikte på å engasjere og utvide menneskers moralske fantasi, og bringe bredere perspektiver på vår verden, samtidig som de fremmer både medfølelse og kreativitet.

Martin Reinholtz

Fasilitator, Norge

Konseptets fundament

The Work That Reconnects bygger på dyp økologi, systemtenkning, Gaia-teori og spirituelle tradisjoner (spesielt buddhistiske og urfolkslære), samt gruppevisdom fra tidligere workshops. Felles for alle disse er et ikke-lineært syn på virkeligheten. Det lyser opp gjensidigheten som spiller i selvorganiserende systemer, og slipper løs gjensidighetens kraft.

Videre, sentralt i vår bruk av systemtenkning og Buddha Dharma, er erkjennelsen av at selvrefleksiv bevissthet er en funksjon av valg. Uansett begrensningerne i livet vårt, står vi fremdeles fritt til å velge hvilken versjon av virkeligheten - eller historien om vår verden - vi verdsetter og ønsker å tjene. Vi kan velge å tilpasse oss "Business as usual", ødeleggelsen av levende systemer eller skape et livsgivende samfunn.

Arbeidets struktur

Det eksperimentelle arbeide følger en spiralsekvens som går gjennom fire stadier som begynner med takknemlighet, for deretter å hedre vår smerte for verden, se med friske øyne og til slutt fortsette videre.

Disse etterfølgende stadiene gjenspeiler en naturlig sekvens som er felles for psykologisk vekst og åndelig transformasjon. Spiralen er som en fraktal, og styrer workshoppens generelle struktur mens den også oppstår internt i de enkelte deler. I en Workshop kan vi bevege oss gjennom Spiralen mer enn en gang, og bli klar over at hvert trinn gjennom hver syklus kan gi nye og dypere betydninger.

Den kritiske passasjen eller hengslet av workshoppen skjer når vi, i stedet for å privatisere, undertrykke og patologisere vår smerte for verden (det være seg frykt, sorg, forargelse eller fortvilelse), respekterer den. Vi lærer å gjenfortelle det som lidelse-med eller medfølelse. Dette bringer oss tilbake til livet.