The Work That Reconnects

Les Mere...

Transformasjon

I transformasjonen av bevissthet og utviklingen av en økologisk sensibilitet ligger kjernen til en bærekraftig fremtid.

Med røtter i læren om dyp økologi, systemvitenskap og Dharma,  inneholder  "The Work That Reconnects"  verktøy og øvelser som gir  innsikt i hvordan vi kan samarbeide for å støtte et skifte i våre hjerter og vårt sinn, våre liv og vårt samfunn, det er virkelig livsbekreftende.

Arbeidet består av individuelle og gruppeøvelser, meditasjon, diskusjon og refleksjon, det å engasjere kroppen, hjertet, fantasien og intellektet for å utforske hvordan vi kan transformere innsiktene og forståelsene fra workshoppen til en levd virkelighet - fra det åndelige til det sosiale, det politiske til det personlige, og det fantasifulle til inspirasjon!

"WTR" er blitt utviklet gjennom flere tiår av Joanna Macy, John Seed, Molly Young Brown ved hjelp av Arne Næss og mange andre. Med sin inspirerende føring blir den nå utviklet og tilrettelagt over mange kontinenter av et bredt spekter av fasilitatorer.

Å ære vår smerte

"The Work That Reconnects"  inkluderer arbeid med sorg, der vi oppdager hvordan vår smerte for verdenen og hverandre faktisk avslører vår "interconnectedness" og kan bli en kilde som gir energi til  handling på verdens vegne.

Joanna Macy antyder at “som samfunn er vi fanget mellom en følelse av forestående apokalyps og frykten for å erkjenne den. På dette 'stillestående' stedet er svarene våre blokkerte og forvirrede." Hun mener at vi fører 'dobbeltliv': På ett plan opprettholder vi en mer eller mindre oppegående kapasitet til å fortsette som vanlig…. mes det hele tiden, under overflaten, er denne kunnskapen om at verden kan gå fortapt når som helst.

Denne følelsen er både fantastisk og enestående i menneskehetens historie. Med mindre vi finner måte å anerkjenne og integrere dette nivået av angstfull bevissthet, undertrykker vi det; og med undertrykkelsen, tappes vi for energien vi trenger til handling og klar tenkning. ”

Vår tidsfølelse

Arbeidet støtter oss også i å åpne opp for en dypere bevissthet om tid. Ved å frigjøre oss fra fremmedgjøring påført av stadig kortere oppmerksomhetsspenn og behovet for umiddelbare resultater, så vi kan veve oss inn i en dypere tidsbevissthet.

Fra dette lærer vi å dra på styrkene til forfedrene og holde ihjertet fremtidens vesener som vil komme etter oss. Denne dype tidskonteksten både styrker oss og hjelper oss å engasjere oss helhjertet i en forandringsprosess i verden som har en lang presedens foran oss og vil fortsette utover vår egen individuelle levetid.

På samme måte tilbyr arbeidet verktøy for å hjelpe oss med å helbrede vår fremmedgjøring fra biosfæren, det rike samfunn av vesener som vi deler planeten og vår evolusjonsarv med.

Ved å åpne vår økologiske bevissthet er denne identifiseringen med livssamfunnet også en kilde til næring og styrke. Vi kan finne stor glede og inspirasjon i den fornyede solidariteten med livet.

"The Work That Reconnects" er ment for følgende:

  • Å gi mennesker muligheten til å oppleve og dele med andre sine inderste reaksjoner på verdens nåværende tilstand

  • å gjenskape deltakernes smerte for verdens befattning som et bevis på deres sammenkobling til livets nett, og derav dra kraft til å ta del i helbredelsen

  • å gi mennesker innsyn i konsepter - fra systemvitenskap, dyp økologi og Dharma - som belyser denne kraften, sammen med øvelser som avslører dens delaktighet i deres egne liv

  • å tilby metoder så mennesker kan oppleve sin gjensidige avhengighet av, sitt ansvar overfor, og inspirasjonen de kan hente fra tidligere og fremtidige generasjoner, og de andre livsformene vi deler planeten med

  • å gjøre mennesker i stand til å omfavne muligheten og behovet for radikale sosiale og kulturelle forandringer mot et livsbekreftende samfunn som en utfordring som de fullt ut er i stand til å møte på forskjellige måter, og som et privilegium de kan glede seg til

  • å gjøre det mulig for mennesker å støtte hverandre i å avklare deres intensjon og bekrefte deres forpliktelse til helbredelsen av verdenen.